Proxecto

PROXECTO AGROECOLÓXICO MESÓN – ADEGA DO VEIGA

Trátase dun proxecto asentado en pleno corazón da Ribeira Sacra do Miño, na parroquia de Belesar, en Chantada.

Nace como un proxecto de autoemprego rural a partir da posta en valor dos produtos da zona e plena integración do entorno.

O proxecto apoiase en cinco piares, que definen a nosa filosofía e forma de entender a vida no rural:

  1. Posta en valor da producción agraria da explotación familiar a través da certificación ecolóxica da mayoría da súa producción: noces, mazás, castañas, horta, etc… Así como da cría ao aire libre de vacas para carne, porcos, ovellas, polos e galiñas.
  2. Posta en valor da producción vitícola a través da Adega do Veiga, en proceso de reconversión a producción ecolóxica.
  3. Peche da cadea de valor a través da posta  en marcha do proxecto Mesón Adega do Veiga, que nos permite un alto grao de autoconsumo dos produtos da explotación agraria: viño, froita, horta, producción animal, etc…
  4. O feito de apoiarnos neste modelo de autoconsumo permítenos ofrecer uns produtos de alta calidade a uns presos xustos e moi competitivos, suficientes para consolidar o proxecto e unha retribución digna do traballo.
  5. Temos o privilexio de estar asentados nun enclave único no mundo. Somos conscientes diso, de aí o noso compromiso, respecto e coidado dese entorno que a natureza nos regalou…

PROYECTO AGROECOLÓGICO MESÓN – ADEGA DO VEIGA

Se trata de un proyecto asentado en pleno corazón de la Ribeira Sacra del Miño, en la parroquia de Belesar, en Chantada.

Nace como un proyecto de autoempleo rural, a partir de la puesta en valor de los productos de la zona y plena integración con el entorno.

El proyecto se apoya en cinco pilares, que definen nuestra filosofía y forma de entender la vida en el rural:

  1. Puesta en valor de la producción agraria de la explotación familiar a través de la certificación ecológica de la mayoría de su producción: nueces, manzanas, castañas, huerta, etc… Así como de la cría al aire libre de vacas para carne, cerdos, ovejas, pollos y gallinas.
  2. Puesta en valor de la producción vitícola a través de Adega do Veiga, acogida a la Denominación de Origen Ribeira Sacra y en proceso de reconversión a la producción ecológica.
  3. Cierre de la cadena de valor a través de la puesta en marcha del proyecto Mesón do Veiga, que nos permite un alto grado de autoconsumo de los productos de la explotación agraria: vino, huerta, fruta, producción animal, etc…
  4. El hecho de apoyarnos en este modelo de autoconsumo nos permite ofrecer unos productos de alta calidad a unos precios justos y muy competitivos, suficientes para consolidar el proyecto y una retribución digna del trabajo.
  5. Tenemos el privilegio de estar asentados en un enclave único del mundo. Somos conscientes de eso, de ahí nuestro compromiso, respeto y cuidado de ese entorno que la naturaleza nos regaló.